Integritetsmeddelande (Svenska)

Detta Integritetsmeddelande avser användning av personlig information och annan information av International Channel Pack Distribution Limited och dess koncernföretag (”Företaget”). Det reglerar Företagets användning av sådan information när det tillhandahåller innehåll, produkter och tjänster (”Företagstjänster”). Företaget är avhängigt av partners för att erbjuda Företagstjänster till dig, såsom plattforms- och kommunikationsleverantörer. Du kan vara föremål för och bör granska sådana integritetsmeddelanden eller policyer från tredje man. 

Varje medlem i Företagets koncern får använda och dela, inom koncernen och med sina rådgivare, den information du lämnar och annan information den har om dig för de nedan angivna syftena.

Om du inte samtycker till detta Integritetsmeddelande, råder vi dig att inte använda Företagstjänsterna.

Information vi kan ha om dig:

 • Information du har gett till oss, inklusive på våra webbplatser.
 • Information om Företagstjänsterna som du har beställt eller gjort frågningar om.
 • Information lämnad av andra företag som fått din tillåtelse att dela information om dig.
 • Information, uppladdningar och kommentarer du gör om visningarna; kanaler, program, annonser och tjänster du använder, till exempel hur du får tillgång till, tittar på, delar, bidrar till, kommunicerar med, spelar in eller snabbspolar dem.
 • Information vi samlar in från enheterna (inklusive ditt visningskort) som du använder för att ta emot Företagstjänsterna angående din användning av innehåll, produkter och tjänster från Företaget och/eller en utvald tredje part. För mer information om cookies och hur de hanteras, se avsnittet om cookies. 
 • IP-adress (ett nummer som identifierar en specifik nätverksenhet på internet och krävs för att dina enheter ska kommunicera med webbplatser) och platsdata.
 • Teknisk information från enheterna du använder för att ta emot Företagstjänsterna, till exempel insamling av diagnostik och trafikinformation. Observera att många enheter har sina egna integritetsinställningar och -meddelanden för att samla in information. För att erhålla detaljer om sådan bearbetning kan du därför kontrollera dina enhetsinställningar.
 • Information från dina sociala nätverkskonton. 

Hur vi kan använda din information

Vid sidan om att använda din information för att tillhandahålla Företagstjänster, skräddarsydda och anpassade rekommendationer samt generell kontohantering och hantering av trafik genom vårt nätverk, kan vi också använda din information på följande sätt:

 • För att övervaka, förbättra och skydda Företagstjänsterna arbetar vi med våra representanter och affärspartners för att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder, och utvecklar nya innehåll, produkter och tjänster.
 • Vi får dela information med kreditupplysningsföretag och företag inom bedrägeribekämpning samt med andra företag för användning vid kreditgivning, bedrägerispårning och skuldindrivning.
 • Vi får överföra din information till våra databehandlare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i länder vars nivå av dataskydd kanske inte är lika omfattande som i ditt land. Det gör vi dock med lämpliga åtgärder och kontroller för att skydda informationen i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk för dataskydd.
 • Om falsk eller oriktig information lämnas och bedrägeri kan identifieras, lämnas detaljerna vidare till företag inom bedrägeribekämpning. Rättsvårdande myndigheter kan ges tillgång till och använda denna information. Vi och andra organisationer kan också få tillgång till och använda denna information för att förhindra bedrägeri och penningtvätt. Till exempel: vid kontroll av information om kreditansökningar och kreditrelaterade eller andra faciliteter; handläggning av kredit och kreditrelaterade konton och faciliteter; skuldindrivning; vid kontroll av information om offerter och krav för alla försäkringstyper; eller vid kontroll av information för platsansökningar och personal. Vi och andra organisationer kan få tillgång till och använda från andra länder den information som insamlats av företag inom bedrägeribekämpning. Kontakta oss om du önskar information om de relevanta företagen inom bedrägeribekämpning. 
 • För marknadsundersökningar.
 • För att möjliggöra för oss att efterleva alla rättsliga eller administrativa krav; för att skydda eller genomdriva våra rättigheter eller varje tredje mans rättigheter; för att spåra och förhindra bedrägeri och andra brott; och i syfte att skydda den nationella säkerheten.
 • Vi får röja din information till eventuella efterträdare av vår verksamhet för att användas i de syften som specificerats i detta integritetsmeddelande.

Om du inte har meddelat oss att avstå:

 • Att sända periodiska nyhetsbrev och annan information till dig om Företagstjänsterna du har valt eller är berättigad att ta emot.
 • Att sända direkt marknadsföring till dig. Detta kan innefatta meddelanden per brev, telefon, SMS eller e-post om oss och våra affärspartners innehåll, produkter och tjänster, evenemang och specialofferter, inklusive, där tillämpligt, under en rimlig tid efter du har upphört att vara kund hos oss. 
 • Att tillhandahålla mer relevanta, skräddarsydda annonser till dig. Företaget kan ge olika annonser till grupper i olika Företagshushåll som tittar på samma program. Vi använder informationen som vi har om dig och ditt hushåll för att göra delar av annonserna du ser mer relevanta.

Dina preferenser

Marknadsföring och skräddarsydda annonser

Du kan välja att inte ta emot direkt marknadsföring eller skräddarsydda annonser. Du kan anpassa dina preferenser genom att använda kontaktdetaljerna för e-post via formuläret på www.onprime.tv, eller genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i marknadsföringsinformation från oss. 

Beteendestyrd nätannonsering

Om du inte vill att information ska behandlas genom användning av cookies, se avsnittet om ”Hur du tittar på och hanterar dina cookies”.

Cookies-meddelande

När du skapar eller loggar in på ett online-konto så godkänner du vårt integritets- och cookies-meddelande. Genom att fortsätta att använda våra webbplatser eller Företagstjänsterna godkänner du i annat fall användning av cookies enligt beskrivningen i detta meddelande.

Du bör notera att när du får tillgång till eller använder Företagstjänsterna, kan vi samla in information från de enheter du använder för att ta emot Företagstjänster genom att använda ”cookies”. 

För ytterligare info om hur du hanterar cookies och väljer om du vill ta emot information av olika slag eller ej, se avsnittet ”Kontrollera mina cookies” nedan. 

Vad är cookies och hur fungerar de?

Cookies är små textstycken som laddas ned till enheterna du använder för att ta emot Företagstjänsterna och få tillgång till online information. Din webbläsare gör dessa cookies tillgängliga varje gång du besöker applikationen eller webbplatsen igen, så att den känner igen dig och därefter kan skräddarsy det du ser på din enhet.

Vad använder du cookies till?

Cookies är en viktig del av internet. De gör användningen av enheter och tillgången till online-information mycket smidigare och påverkar mängder av användbara funktioner på webbplatser och applikationer. Det finns många olika användningsområden för cookies, men de delas upp i fyra huvudgrupper.

Cookies som behövs för att tillhandahålla vissa Företagstjänster

Några cookies är väsentliga för att hjälpa dina enheter att ladda ned eller streama informationen, eller för att flytta runt på webbplatser och applikationer och använda deras funktioner. Utan dessa cookies kan vissa Företagstjänster som du efterfrågat inte tillhandahållas. 

Nedan visas några exempel på väsentliga cookies:

 • Positionera information på skärmen till en smart telefon, läsplatta eller annan skärm så att du kan se applikationen eller webbplatsen och använda deras funktioner.
 • Hålla dig inloggad under ditt besök eller låta dig streama innehåll; utan cookies kan du tvingas logga in på varje webbplats du besöker eller upprepade gånger anpassa dina volym- och visningsinställningar.
 • När du lägger en vara i din inköpskorg online, ser cookies till att den är kvar när du går till kassan.
 • Några är sessionsbaserade cookies som gör det möjligt att navigera genom applikationen eller webbplatsen på ett smidigt sätt.

Förbättra din webbläsningsupplevelse

Cookies låter applikationen eller webbplatsen komma ihåg val du gör, såsom ditt språk eller region och de erbjuder förbättrade funktioner. 

Nedan följer ett fåtal exempel på hur cookies kan användas för att förbättra din upplevelse av våra applikationer och webbplatser:

 • Komma ihåg dina preferenser och inställningar, inklusive marknadsföringspreferenser, som att välja om du vill ta emot marknadsföringsinformation.
 • Komma ihåg om du har fyllt i ett frågeformulär så att du inte blir tillfrågad att göra det igen.
 • Komma ihåg om du har varit i applikationen eller på webbplatsen tidigare.
 • Begränsa antalet gånger du får se en viss annons. Detta kallas ibland ”'frekvenstak”.
 • Visa dig information som är relevant för Företagstjänsterna du tar emot.
 • Ge dig tillgång till innehåll från sociala medier som Facebook eller Twitter.
 • Visa länkar med ”relaterade artiklar” som är relevanta för den information du tittar på.
 • Komma ihåg en applikation eller webbplats du har besökt.

Analys

Vi vill hålla oss uppdaterade om de applikationer, webbplatser, information och länkar som är populära och vilka som inte används lika mycket för att behålla vår information relevant och aktuell. De är också mycket användbara för att identifiera trender om hur folk navigerar (tar sig fram genom) vår information och när och var ”felmeddelanden” kan uppstå.

Den här gruppen av cookies, ofta betecknade ”analys-cookies” används för att samla ihop sådan information. Den insamlade informationen kombineras med information från andras cookies. Vi kan då se det övergripande användningsmönstret snarare än en enstaka persons aktivitet. Analys-cookies används för att förbättra hur en applikation, en webbplats och dess sidor fungerar.

Våra applikationer, webbplatser, hemsidor och meddelanden du får från oss innehåller också små osynliga bilder som kallas '”webbsignaler” eller ”pixlar'”. Dessa används för att förstå och förbättra användningen av Företagstjänsterna, förbättra applikationsprestanda, övervaka besökares trafik och handlingar samt för att förstå interaktioner med vår marknadsföring. 
Vi använder andra tekniker som liknar cookies, såsom webbläsarlagring och insticksprogram. I likhet med cookies kan några av dessa tekniker lagra vissa data på din enhet. Vi kan använda dessa och flera andra tekniker för liknande ändamål. För att erbjuda valmöjligheter avseende dessa tekniker, tillhandahåller många webbläsare funktionen att rensa webbläsarens lagring och inaktivera insticksprogram i inställningarna. Andra tekniker kan rensas inifrån applikationen. 

Affiliate-cookies

Vi också använda ”affiliate”-cookies. En del av vår webbaserade information innehåller PR-länkar till andra företagssidor. Om du följer någon av dessa länkar och därefter registrerar dig hos eller köper någonting från den andra sajten, används en cookie för att informera den andra parten att du kom från en av våra sajter. Den andra sajten ska då betala en litet belopp till oss för den framgångsrika hänvisningen. 

Hur vi visar annonser och marknadsföring som är relevanta för dina intressen

Vi säljer utrymme på några av våra webbplatser till annonsörer. Annonserna som skapas innehåller ofta cookies. Annonsören använder webbläsningsinformationen som samlats in från dessa cookies för att:
 begränsa antalet gånger du ser samma annons (frekvenstak); och
 hjälpa till att visa andra annonser som är relevanta för dig samtidigt som du får tillgång till vår information. Denna information om din webbläsningsaktivitet kan kombineras med information om vart andra användare riktar sina aktiviteter för att skapa intressegrupper, och används därefter för att visa dig annonser som baserats på sådana intressen. Detta kallas ofta beteendestyrd nätannonsering (”OBA”). OBA är en metod att använda information om din webbläsningsaktivitet som samlas in genom att använda cookies, för att placera dig och andra användare i intressegrupper och visa dig annonser baserade på dessa intressen.

Ibland innehåller våra webbplatser annonser för våra egna Företags-produkter. Dessa annonser använder cookies på samma sätt som beskrivs ovan.

Beskrivning av cookies

Varken vi eller företagen som visar annonser på våra sajter säljer personliga data som samlats in från cookies till andra organisationer.
Det är enkelt att välja att inte ta emot beteendestyrda annonser och att hantera dina cookies om du önskar.

Kontrollera mina cookies

Hur kan jag se och hantera mina cookies i webbläsaren?

Praktiskt taget alla moderna webbläsare låter dig se vilka cookies du har och du kan rensa dem individuellt eller samtliga. För info om metoder, gå till aboutcookies.org, som innehåller utförlig information om hur detta görs på en stor mängd av olika desktop-webbläsare. 

Observera att de flesta av dessa val sker genom att ställa in en cookie som åsidosätter cookien för beteendestyrda annonser. Om du rensar alla dina cookies kommer du också att rensa dessa avanmälningscookies, och därmed ändra dina preferenser. I så fall måste du göra valen på nytt.

Organisationer som tillhandahåller ytterligare information om beteendestyrd nätannonsering

 • Evidon är leverantör av integritetslösningar.
 • Internet Advertising Bureau (IAB) sidan ”Your Online Choices”. Här kan du välja att inte ta emot beteendestyrda annonser från de annonsnätverk som representeras av IAB.
 • Network Advertising Initiative (NAI) avanmälningssida. Här kan du avanmäla beteendestyrda annonser från alla de annonsnätverk som representeras av NAI.
 • Digital Advertising Alliance’s sida med självreglerande program för val av beteendestyrd nätannonsering.

Kontakta oss

Alla frågor eller kommentarer om detta integritetsmeddelande eller för beställning av kopior av den information som vi har om dig bör lämnas på formuläret på www.onprime.tv.

Kom ihåg att meddela oss vid eventuella uppdateringar, ändringar och rättelser av din information genom att kontakta oss via formuläret på www.onprime.tv. Du kan även be oss att radera personlig information som vi har om dig när den inte längre behövs för att tillhandahålla Företagstjänsterna till dig. 

Vi kommer emellanåt att uppdatera detta integritetsmeddelande. Vi kommer att lämna meddelande om eventuella betydande ändringar på vår webbplats eller inom våra applikationer innan ändringarna implementeras och, när det är tillämpligt, underrätta dig via den kontaktinformation vi har om dig för detta ändamål. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa detta meddelande för att hålla dig informerad om hur vi använder din information.

Detta integritets- och cookies-meddelande uppdaterades senast i augusti 2015.